No hi ha activitat en curs

Actualitzacions normatives


Comune di Loreto

Via Asdrubali, 21 - Corso Boccalini, 32 Loreto (AN)
Tel. 071750561 - Fax. 0717500150
Email: comuneloreto@comuneloreto.eu - PEC: gare.loreto@pec.it
TAULELL D'AJUDA
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Horaris d’assistència